energiaremontti

Energiaremontti parantaa kiinteistön energiatehokkuutta

Asumisen hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta. Suomessa lämmitys ja ilmanvaihto ovat useimmiten merkittävimpiä kiinteistöjen energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä. Energiavalinnat ovat usein myös kustannuskysymys: hiljattain on uutisoitu esimerkiksi kaukolämmön hinnankorotuksista Helsingissä. Ajan tasalla oleva, energiaa säästävä talotekniikka säästääkin ympäristön ja ilmaston lisäksi pitkällä tähtäimellä usein rahaa. 

Uudiskohteet on useimmiten rakennettu uusimpien energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksien mukaisiksi. Vanhempien kiinteistöjen energiatehokuutta on mahdollista parantaa energiaremonteilla.

Energiaremonttiin voi hakea ARA-avustusta 

Energiaremontilla tarkoitetaan korjaushanketta, jonka seurauksena rakennuksessa otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa tai rakennuksen energiatehokkuus paranee. Käytännössä se tarkoittaa talotekniikan uusimista tai päivittämistä. Kerrostalokiinteistöissä energiaremontti voi käsittää esimerkiksi maalämmön käyttöönoton tai ikkunoiden vaihdon energiatehokkaammiksi, ja usein energiaremontti onkin yhdistelmä erilaisia kunnostus- ja uudistustoimenpiteitä. 

Talotekniikka, kuten ilmanvaihto, lämmitys, vesi- ja viemäriverkosto, sähkö ja data, vaikuttavat paitsi ympäristö- ja ilmastoystävällisyyteen myös asunnon viihtyvyyteen ja asumisen kustannuksiin. Energiaremontti säästää usein rahaa vähintäänkin pitkällä aikavälillä. Remontin takaisinmaksuaika riippuu luonnolllisesti remontin laajuudesta, mutta tyypillisesti isomman energiaremontin takaisinmaksuaika on 10–15 vuotta

Valtio tukee energiaremontteja energia-avustusten muodossa. ARA-avustuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon remontti parantaa kiinteistön energiatehokkuutta. ARA-avustusta saa toistaiseksi vuosina 2020–2022 suoritettuihin remontteihin.

Mitä asuntosijoittaja voi tehdä energiaremontin eteen?

Sijoittajalla on mahdollisuus vaikuttaa taloyhtiön taloteknisiin ratkaisuihin. Sijoittajaosakas voi osallistua taloyhtiön päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttaa esimerkiksi lämpötilan, valaistuksen ja vedenkulutuksen hallintaan. Sijoittajan kannattaa huolehtia myös siitä, että kunnossapitotoimet hoidetaan ajallaan ja vaatimusten mukaisesti, jotta kiinteistön ja taloyhtiön energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys eivät kärsi.

Taloyhtiöissä yhtiökokous tekee päätöksen energiaremontteihin liittyen. Jokaisella osakkaalla on oikeus ehdottaa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita. Käsiteltävä asia on ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Yksittäisen osakkaan on järkevä ehdottaa tehtäväksi energiaselvitystä eikä suoraan energiaremonttia. Vinkkejä esityksen jättämiseen löytyy muun muassa täältä

Energiaselvityksen perusteella tiedetään, millainen energiaremontti kyseisessä kohteessa olisi hyödyllinen ja kustannustehokas. Selvityksen perusteella tehdään suunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelman perusteella voidaan myös hakea remonttiin ARA-avustusta. Remontin, johon avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten kun kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.

Energiaremontti ei suinkaan ole ainoa keino parantaa tai edistää asumisen ympäristöystävällisyyttä ja enrgiatehokkuutta. Muita keinoja ekologiseen asuntosijoittamiseen olemme esitelleet aikaisemmin täällä.

Jaa:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Viisastuminen jatkuu somessa

Ilmoittaudu jäseneksi

Liittymällä Sijoitusoven jäseneksi, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain