Katso Onnistu asuntosijoittajana -videosarja

Ekologinen asuntosijoittaminen – 4 vinkkiä vastuulliseen asuntosijoittamiseen

Ekologinen ja eettinen asuntosijoittaminen

Ekologinen asuntosijoittaminen – 4 vinkkiä vastuulliseen asuntosijoittamiseen

Ekosijoittaja, ilmastosijoittaja, ympäristösijoittaja, eettinen sijoittaja – vastuullisella sijoittajalla on monta nimeä. Ilmastoasioiden ollessa tapetilla, on myös sijoitusmaailmassa noussut esille kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden trendi. Muihin omaisuuslajeihin kuin asuntoihin sijoittavilla on ehkäpä selkeämpiä mahdollisuuksia ekologiseen sijoittamiseen: osake- ja rahastosijoittajat voivat vaikuttaa esimerkiksi sijoittamalla ympäristörahastoihin ja eettisiin yrityksiin tukeakseen tavoitteita vastuullisuuden ja ilmaston hyväksi. Mutta mitä on ekologinen asuntosijoittaminen ja mitkä ovat asuntosijoittajan mahdollisuudet ympäristöystävällisessä sijoittamisessa? Tällä kertaa paneudumme tarkemmin siihen, miten asuntosijoittaja voi käytännössä varmistaa sijoitustoimintansa ekologisuuden.

Mitä ekologinen asuntosijoittaminen tarkoittaa?

Sijoittajien kiinnostuessa yhä enemmän ekologisesta sijoitustoiminnasta, on hyvä tuoda esille myös asuntosijoittajan rooli eettisen, ekologisen ja kestävän kehityksen rakentamisessa. Sijoittaja, joka on kiinnostunut toimintansa vastuullisuudesta, huomioi sijoitusvalinnoissaan kestävän kehityksen ongelmat, kuten ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen riittävyyden ja jäteongelmat.

Lähtökohta vastuulliseen sijoittamiseen voi asuntosijoittajalla olla hieman erilainen kuin esimerkiksi osakesijoittajalla. Osakkeisiin sijoittava voi aloittaa sijoittamisen juuri sen takia, että pystyisi sijoituksillaan vaikuttamaan yritysten vastuullisuuteen ja tätä kautta esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseen: ekosijoittamisen mahdollisuus voi siis houkutella osakesijoittamisesta haaveilevia aloittamaan. Asuntosijoittaja taas on usein jo aloittanut sijoitustoiminnan muista syistä kuin ilmastovaikuttamisesta, ja ryhtyy vasta sijoittamisen edetessä pohtimaan, kuinka voisi omassa toiminnassaan ottaa huomioon myös ekologisuuden ja vastuullisuuden. Toki vastuullinen asuntosijoittajakin voi alusta asti, jo ensimmäistä asuntoaan hankkiessa, päättää tukevansa ekologisia sijoituskohteita, jolloin koko salkku alkaa muodostua ekosijoittamisen ajatuksen ympärille.

Omaisuuslajista ja lähtökohdasta riippumatta ekologisuudesta kiinnostuneen sijoittajan motiivi on kuitenkin sama: halu vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä toimia omassa sijoitustoiminnassa henkilökohtaisen arvomaailman mukaisesti.

Ekologinen asuntosijoittaminen – miten varmistaa?

Asuntosijoittajalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa sijoitustoimintansa ekologisuuteen ja eettisyyteen omilla sijoitusvalinnoillaan. Asuntosijoittaja voi tukea ekologisuutta muun muassa sopivien kohteiden valinnalla, kohteiden rakenne- ja materiaalivalinnoissa, osallistumalla sijoituskohteidensa taloyhtiön päätöksiin sekä pitämällä huolta ekologisesta vuokranantajuudesta. Kokosimme yhteen muutamia hyödyllisiä vinkkejä, joilla ekologisesta asuntosijoittamisesta kiinnostuneen sijoittajan on helppo lähteä liikkeelle.

1. Valitse sopiva sijoituskohde

Kuten muissakin sijoituspäätöksissä, olennaista ekologisessa sijoittamisessa on, että perehtyy tarkasti mahdolliseen tulevaan sijoituskohteeseensa. Kohteiden välillä voi olla suuriakin eroja ekologisuuden näkökulmasta.

Esimerkiksi useimmissa uudiskohteissa kiinnitetään huomiota muun muassa nykyaikaisiin rakennus- ja materiaalivalintoihin ja energiatehokkuuteen, mikä tekee uudiskohteista usein varsin huolettomia kohteita sijoittajalle niin remonttitarpeita kuin ekologisuuttakin ajatellen. Uudiskohteissa suuria remontteja ei (pitäisi) olla tulossa vuosiin, ja rakennusvaiheessa rakenteissa ja materiaaleissa on usein kiinnitetty huomiota ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen, sillä vastuullisen rakentamisen trendi on viime vuosina noussut vahvasti esille. Uusimmat direktiivit määrittävät tulevaisuuden kiinteistöille jopa nollaenergiarajat, eli rakennuksien tulee olla erittäin energiatehokkaita ja käyttää tarvittuun energiamäärään vain uusiutuvia energianlähteitä.

Vastuullisesti rakennetut uudiskohteet ovat siis terveellisiä sekä asukkaille että ympäristölle. Hengittävät ja luonnonmukaiset materiaalit sekä tekniikan energiatehokkuus ovat uudiskohteissa ovat modernin ja vastuullisen rakennuttajan valintalistalla. Uudiskohteet täyttävät nykyaikaiset rakennusvaatimukset, jolloin myös ympäristö on usein huomioitu. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei näin automaattisesti ole, vaikka kyseessä olisikin uudiskohde, vaan huolellinen perehtyminen kohteen ekologisuuteen on aina paikallaan.

2. Muista ekologinen ja vastuullinen remontointi

Remontoiva asuntosijoittaja, esimerkiksi flippaaja, joka ostaa, remontoi ja myy kohteita eteenpäin, voi myös tehdä ekotekoja remontoidessaan. Remontissa käytetyt välineet ja asunnossa käytettävät materiaalit voi valita ekologisuus ja eettisyys edellä. Esimerkiksi sisäpinnoissa, kuten lattioissa ja seinissä, käytettävissä materiaaleissa on paljonkin eroja niiden sekä ekologisuudessa että terveellisyydessä. Joissakin lattialiimoissa käytetty formaldehydi voi muun muassa aiheuttaa allergioita ja heikentää sisäilman laatua, ja jotkin valmistajat voivat käyttää materiaaleissaan esimerkiksi uhanalaisia puulajeja.

Jos ekologisesti remontoiminen ja sisustaminen kiinnostaa, kannattaakin siis kiinnittää huomiota siihen, käyttävätkö valmistajat sertifioituja materiaaleja, jotka määrittävät sallitut rajat esimerkiksi valmistuksessa syntyville päästöille, ja jotka ohjaavat oikeanlaista kierrätystä. Näin voit olla varma, ettet esimerkiksi tue eksoottisten puulajien hakkuuta tai turhien päästöjen syntymistä.

3. Vaikuta taloyhtiön ekologisuuteen

Uutta sijoituskohdetta valitessa tai vanhaa remontoidessa sijoittajalla voi myös olla mahdollisuus vaikuttaa taloyhtiössä tai asunnossa käytettäviin taloteknisiin ratkaisuihin, eli kiinteistön teknisiin järjestelmiin ja laitteisiin.

Talotekniikka, kuten ilmanvaihto, lämmitys, vesi- ja viemäriverkosto, sähkö ja data, vaikuttavat niin asunnon viihtyvyyteen kuin rakennuksen ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi, taloyhtiö voi ekologisuutta ajattelemalla säästää rahaa sekä asukkaiden ja sijoittajaosakkaiden kuluja. Lämmitys ja ilmanvaihto ovat Suomessa suurin vaikuttaja kiinteistöjen energiankulutukseen, joten taloteknisissä ratkaisuissa sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen, mikä vähentää energiankulutuksesta seuraavaa ympäristörasitusta. Uudiskohteet ovatkin usein tehokkain vaihtoehto, sillä ne on rakennettu uusimpien energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksien mukaan.

Sijoittajaosakas voi osallistua taloyhtiön päätöksentekoon esimerkiksi osallistumalla yhtiökokouksiin. Sijoittaja voi näin osaltaan olla vaikuttamassa taloyhtiössä tehtäviin energiavalintoihin kuten uusiutuvien energianlähteiden käyttöön sähköntuotannossa, sekä esimerkiksi lämpötilojen, valaistuksen ja vedenkulutuksen hallintaan. Sijoittajan kannattaa taloyhtiön päätöksenteossa huolehtia myös siitä, että kunnossapitotoimet hoidetaan ajallaan ja vaatimusten mukaisesti, jotta kiinteistön ja taloyhtiön energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys eivät kärsi.

Taloyhtiön jätehuolto ja kierrätysmahdollisuudet ovat myös yksi yhteisistä valinnoista, joihin sijoittajaosakas voi osaltaan olla vaikuttamassa. Ekologisuutta ajattelevan sijoittajan onkin hyvä tuoda taloyhtiössä esille sekä kierrätysmahdollisuuksien järjestäminen asukkaille että jätteiden lajittelun helpottaminen.

4. Panosta ympäristöystävälliseen vuokranantajuuteen

Vuokranantajana asuntosijoittaja voi tukea ympäristöystävällistä asumista esimerkiksi kiinnittämällä huomiota vuokraamansa taloyhtiön yllä mainittuihin seikkoihin kuten kiinteistön energiatehokkaisiin teknisiin ratkaisuihin.

Taloyhtiön lisäksi myös yksittäisen asunnon energiatehokkuuteen panostaminen on ekoteko, ja esimerkiksi panostamalla uudenaikaisiin ja laadukkaisiin kodinkoneisiin, vuokra-asunnon energiankulutus voi pienentyä huomattavasti. Vuokra-asunnon energiatehokkuuden lisäksi ekosijoittaja voi myös kiinnittää huomiota asunnosta löytyviin jätelajittelumahdollisuuksiin, ja esimerkiksi parantaa varustelutasoa hankkimalla keittiöön lajittelulle sopivat astiat.

Sijoittajan on myös hyvä muistaa, että usein asumisviihtyvyys ja ympäristöystävällisyys kulkevat käsi kädessä, joten ekologisuutta ajattelemalla panostat usein myös vuokralaisen asumiseen ja samalla vuokralaissuhteeseen.

Tilaa Sijoitusoven julkaisut suoraan sähköpostiisi

Älä huoli, emme aio tukkia sähköpostiasi. Sen sijaan saat tiedon uusista sijoitusasunnoista, asuntomarkkinakatsauksista ja muista mielenkiintoisista asuntosijoittamisen aiheista.

Jaa artikkeli:

SEURAA sijoitusovea

Liity sähköpostilistalle

Liittymällä Sijoitusoven sähköpostilistalle, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi