Vuokratason määrittäminen

Määritä vuokra oikein – kuinka vuokrataso selvitetään?

Asuntoja vuokraavan sijoittajan lähtökohta kannattaviin sijoituksiin on positiivinen kassavirta. Kassavirran suunta on suhteellisen helppo laskea tarkastikin selvittämällä sijoitukseen kohdistuvat menot, kuten lainanlyhennykset ja vastikkeet, ja sijoituksesta saatavat tulot, eli tässä tapauksessa vuokrat. Yhtälössä oikeisiin raameihin asetetulla vuokratasolla on siis paikkansa, jotta sijoituksen kassavirta jää positiiviseksi.

Miten kasvaa asuntosijoittajana

Miten kasvaa asuntosijoittajana?

Tämä on kysymys, jota itse olen pohtinut viimeiset 12 vuotta kolmentoistavuotisen asuntosijoittajan urani aikana. Uskon, että se on myös kysymys, joka on kovin monen asuntosijoittajan mielessä...