Kaupunkikatsaus 2019

Asuntosijoittajan kaupunkikatsaus 2019 – 25 kunnan potentiaalianalyysi

Suomen asuntomarkkinoiden eriytyminen on jatkunut entistä vahvempana, jolloin kuntien vetovoimaisuuden ja asuntodynamiikan välillä on suuriakin eroja. Siksi myös asuntosijoittajalle on tärkeää arvioida yksittäisten kaupunkien tunnuslukujen ja elinvoimaisuutta. Sijoitusoven ensimmäinen kattava kaupunkikatsaus julkaistiin vuosi sitten, ja halusimme jälleen tarjota asuntosijoittajille tuoretta, vertailukelpoista tietoa Suomen kunnista.