minimoi asuntosijoittamisen riskit

Minimoi asuntosijoittamisen riskit

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä, eikä asuntosijoittaminen ole tämän suhteen poikkeus. Riskien tiedostaminen ja määrittäminen on osa onnistunutta sijoitustoimintaa ja vähintään yhtä tärkeää, kuin tuoton määrittäminen.

Rahoitusteoriassa puhutaan systemaattisesta ja epäsystemaattisesta riskistä. Näistä ensimmäinen tarkoittaa sellaista riskiä, jolle jokainen asuntosijoittaja altistuu enemmän tai vähemmän. Tällaisia ovat tyypillisesti koko markkinaan vaikuttavat tapahtumat, kuten työttömyyden vaihtelu tai korkotasojen muutos. Epäsystemaattinen riski puolestaan kohdistuu asuntosijoittamisessa vain yksittäiseen sijoitukseen ja se voidaan minimoida hajauttamalla. Tällaisia ovat mm. alla käsitellyt tyhjien kuukausien riski ja vuokralaisvalintaan liittyvä riski.

Jenny Nyman

Jenny Nyman – remontteja rakkaudella

Jenny Nyman on asuntoflippaaja, äiti ja yrittäjä, jonka sekä työssä että arjessa yhdistyvät vahva tekemisen meininki, rohkeus ryhtyä tuntemattomaan sekä mieletön positiivisuus. Tällä...