remontti-ilmoitus

Remontti-ilmoitus eli muutostyöilmoitus asunnon remonteista taloyhtiölle

Osakkeenomistajan on tehtävä remontti-ilmoitus eli muutostyöilmoitus huoneistossa suoritettavasta sellaisesta remontista, joka vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin taloyhtiön rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti isännöitsijälle ja sen tavoitteena on turvata niin remonttia tekevän kuin muidenkin osakkeenomistajien oikeudet.

Mistä kaikista muutostöistä sitten tulee ilmoittaa? Entä mitä ilmoitukseen kannattaa kirjata ja mitä muuta remontoijan tulisi huomioida ennen remontin aloitusta?