Rekry: Digital Marketing Specialist

Vuokrasuhteen päättymisen 6 tärkeää kohtaa

Vuokrasuhteen päättyminen

Vuokrasuhteen päättymisen 6 tärkeää kohtaa

Jokaisen asuntoja vuokraavan sijoittajan täytyy aika ajoin huolehtia vuokrasuhteen päättymiseen liittyvistä asioista. Vuokrasuhteen lopussa kannattaa jälleen olla tarkka ja huolellinen, jotta vältyt ongelmilta. Tässä artikkelissa muistutamme 6 tärkeästä seikasta, jotka on hyvä muistaa ja ottaa huomioon vuokralaisen lähtiessä.

Vuokrasuhteen päättyminen

Vuokrasuhde päättyy tyypillisesti määräaikaisen sopimuksen loppumiseen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomiseen. Vuokranantajana voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tuolloin irtisanomisaika on 3 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden ja 6 kuukautta, jos suhde on kestänyt yli vuoden. Vuokralaisen irtisanomisaika sen sijaan on yksi kuukausi ja aika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Tietyissä tilanteissa vuokrasopimus voidaan myös purkaa. Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta paitsi ehtojensa vuoksi myös siksi, että suhde päättyy purkamisen johdosta välittömästi. Toisin kuin irtisanottaessa, sekä toistaiseksi voimassa olevan, että määräaikaisen sopimuksen voi purkaa samoilla ehdoilla. (Voit lukea lisää vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta täältä.)

1. Muuttopäivä

Lain mukaan muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Mikäli siis sopimuksen mukaan päättymispäivä on lauantai, on muuttopäivä maanantai. Jos taas kyseinen maanantai on pyhäpäivä, muuttopäivä siirtyy tiistaille. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet huoneistosta käytettäväksesi ja seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaan hallintaasi.

Voit sopia muuttopäiväksi myös vuokrasopimuksen viimeisen päivän, mutta tämä on kirjattava vuokrasopimukseen. Tuolloin vuokralaisen on jätettävä huoneisto sekä muut käytössä olevat tilat tyhjänä ja siivottuna jo muuttopäivänä kokonaan hallintaasi.

Määräaikaisessa vuokrasuhteessa muuttopäivää ei voi siirtää. Sen sijaan, jos toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasuhteessa vuokralaisella on huomattavia vaikeuksia saada toinen asunto, voi vuokralainen anoa muuttopäivän siirtoa enintään yhdeksi vuodeksi. Päivää ei voi kuitenkaan siirtää, mikäli siitä aiheutuu sinulle huomattavaa haittaa tai vahinkoa (esim. et pääse itse muuttamaan huoneistoon tai olet jo vuokrannut huoneiston uudelleen).

Sovi aina vanhan ja mahdollisen uuden vuokralaisen kanssa asunnon hallinnan luovutuksesta, jotta molempien asukkaiden muutto on selkeä ja sujuu mutkattomasti.

2. Loppusiivous

Yksi vuokralaisen tärkeimmistä velvollisuuksista on hoitaa asuntoa huolellisesti eli siivota säännöllisesti ja pitää asunto puhtaana. Näin ollen myös vuokrasuhteen päättyessä vuokralaisen on luovutettava asunto sekä muut käytössä olleet tilat tyhjinä, hyväkuntoisina ja siisteinä.

Hyvän vuokratavan mukaan loppusiivoukseen kuuluu huoneiston, kaappien, lattioiden ja pintojen pyyhintä sekä roskien vienti. Ohjeistuksen mukaan ikkunoiden ja kattojen pesu ei kuulu automaattisesti loppusiivoukseen, mutta vuokralaisen on pidettävä nämä siistinä vuokrasuhteen aikana. Mikäli siivouksesta ei ole erikseen mitään sovittu, on huoneiston oltava sellaisessa kunnossa, jota myös uusi vuokralainen voi vaatia muuttaakseen siistiin asuntoon. Suositeltavaa kuitenkin on, että sovit siivouksesta sekä siihen kuuluvista toimenpiteistä yhdessä vuokralaisen kanssa jo vuokrasuhteen alussa ja annat vuokralaiselle kirjalliset ohjeet siivouksen tasosta.

Mikäli loppusiivousta ei ole tehty sovitusti, on asiasta ilmoitettava vuokralaiselle. Vuokralaiselle on mahdollisuuksien mukaan tarjottava tilaisuus huolehtia siivous loppuun ennen kuin asunto luovutetaan uudelle vuokralaiselle. Jos tämä ei onnistu, voit huolehtia siivouksesta itse tai käyttää siivousyritystä laittaaksesi asunnon kuntoon seuraavaa vuokralaista varten.

3. Lopputarkastus

Vuokrasuhteen alussa kannattaa aina tehdä vuokralaisen kanssa asunnossa kuntotarkastus, jossa käydään läpi asunnon mahdolliset viat ja puutteet sekä raportoidaan asunnon kunto huolellisesti vuokrasopimukseen liitettävään erilliseen kuntotarkastuslomakkeeseen. Vuokrasuhteen päättyessä on hyvä tehdä ns. loppukatselmus, jossa varmistetaan, että huoneisto on sovitussa kunnossa. Katselmuksessa on tärkeää käydä asunto läpi samalla tavalla kuin vuokrasuhteen alussa ja verrata asunnon kuntoa suhteen alussa tehtävässä tarkastuksessa tehtyihin merkintöihin.

Loppukatselmuksesta kannattaa tehdä myös kirjallinen raportti, jossa todetaan, onko huoneisto kunnossa vai vaaditko vuokralaiselta korvauksia. Jos vuokralaisen vastuulle kuuluvia puutteita ilmenee, on teidän neuvoteltava vian korjauksesta ja korvauksesta. Tässä vaiheessa on myös hyvä mainita mahdollisista puutteista loppusiivouksessa, mikäli sellaisia havaitset.

4. Avainten palauttaminen

Kun vuokrasuhde päättyy, on vuokralaisen palautettava kaikki hallussaan olevat huoneiston avaimet. Mikäli vuokralainen ei palauta kaikkia avaimia, voit teettää uudet avaimet puuttuvien tilalle vuokralaisen kustannuksella. Jos palauttamatta jäänyt avain on vuokralaisen teettämä ja maksama, et voi periä sen osalta uuden avaimen teettämisestä koituvia kuluja.

On hyvä muistaa, että vuokranantajana olet vastuussa myös seuraavan vuokralaisen turvallisuudesta, joten avainten kanssa on syytä olla tarkkana. Vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa vahinkoa, jos esimerkiksi murtotilanteessa huoneistoon on menty avaimella, eikä murtojälkiä näy. Mikäli siis vuokralainen on hukannut avaimia tai ei palauta kaikkia avaimia, voit joutua sarjoittamaan lukot uudelleen. Avaimia hukannut vuokralainen ei kuitenkaan automaattisesti ole vastuussa näistä kustannuksista, mikäli hän voi osoittaa toimineensa huolellisesti. Esimerkiksi, jos vuokralaisen avaimet on varastettu, ei vuokralainen joudu vastuuseen lukkojen uudelleensarjoittamisen kuluista.

5. Vakuuden palauttaminen

Lähtökohtaisesti vakuus on palautettava viipymättä vuokralaiselle, jos lakiin pohjautuvia perusteita vakuuden pidättämiseen ei löydy. Mikäli asunnossa on useampi vuokralainen, on hyvä jo vuokrasopimusta tehdessä sopia, kenelle vakuus palautetaan.

Jos vuokralaisella sen sijaan on täyttämättömiä velvoitteita, on sinulla oikeus pidättää vakuus tai osa siitä. Esimerkiksi maksamattomat vuokrat, vuokralaisen huoneistoon aiheuttamat vahingot tai huolimaton loppusiivous ovat syitä käyttää vakuutta. Mikäli tällaisia perusteita löytyy, voi vakuudesta pidättää kohtuulliset kulut, jotka vuokralaisen laiminlyöntien johdosta ovat aiheutuneet.

Vakuuden pidättämisestä ja sen syistä on aina ilmoitettava vuokralaiselle sähköpostitse tai kirjallisesti. Lisäksi sinun on aina toimitettava kirjallinen erittely syntyneistä kuluista sekä mahdollisuuksien mukaan myös lasku- sekä kuittikopiot. (Lue lisää vakuudesta ja sen palauttamisesta täältä.)

6. Suosituskirje

Kuten Kuinka luoda hyvä asiakaskokemus-artikkelissa mainitsimme, hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen on tärkeää, järkevää ja tuottavaa. Yksi hyvän asiakaskokemuksen luovista tekijöistä voi olla suosituskirje, jonka vuokralainen saa muuttaessaan pois, jotta hän voi löytää uuden kodin jatkossa helpommin. Edellytyksenä suosituksen antamiselle on tietysti se, että kaikki on sujunut vuokralaisen kanssa hyvin. Suosituskirjeestä kannattaa mainita vuokralaiselle jo vuokrasopimusta tehdessä, sillä se myös motivoi vuokralaista hoitamaan asiat ja pitämään asunnosta huolta.

Hoida vuokrasuhde loppuun huolellisesti

Vuokrasuhde kannattaa hoitaa loppuun asti huolellisesti ja asiallisesti. Mitä sujuvammin edellinen vuokrasuhde loppuu, sitä sujuvammin seuraava voi myöskin alkaa. Kun sovit vuokralaisen kanssa ajoissa vuokrasuhteen loppuun liittyvästä siivouksesta, muutosta ja avainten palauttamisesta, voit myös helpommin sopia uuden vuokralaisen kanssa asunnon ja avainten luovutuksesta. Lisäksi tarjoamalla loppuun asti hyvän kokemuksen vuokralaiselle, voit saada uuden vuokralaisen helpommin vanhan asukkaan suosituksilla.

Tilaa Sijoitusoven julkaisut suoraan sähköpostiisi

Älä huoli, emme aio tukkia sähköpostiasi. Sen sijaan saat tiedon uusista sijoitusasunnoista, asuntomarkkinakatsauksista ja muista mielenkiintoisista asuntosijoittamisen aiheista.

Jaa artikkeli:

SEURAA sijoitusovea

Liity sähköpostilistalle

Liittymällä Sijoitusoven sähköpostilistalle, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi