Rekry: Digital Marketing Specialist

Vuokrankorotus ja vuokran tarkistaminen – miten toimia oikein?

vuokrankorotus ja vuokran tarkistaminen

Vuokrankorotus ja vuokran tarkistaminen – miten toimia oikein?

Vuokrankorotus on usein kirjattu vuokrasopimukseen vuosittain tapahtuvaksi, mutta iso osa yksityisistä vuokranantajista ei tarkista vuokraa säännöllisesti. Vuokran tarkistaminen ja siitä sopiminen vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa on tärkeää sekä vuokranantajan että vuokralaisen oikeuksien näkökulmasta. Vuokranantajalle on tärkeää pysyä markkinavuokran tasolla ja vuokralaisen taas tulee voida varmistua siitä, ettei vuokranantaja yritä yksipuolisesti ehtoja rikkomalla saada vuokrankorotusta läpi. Huolehdi siis sekä vuokrasuhteestasi että sijoituksesi tuottavuudesta, ja lue mitä vuokran tarkistamisessa tulee ottaa huomioon.

Miksi vuokraa tarkistetaan?

Vuokran tarkistaminen on asuntosijoittajalle järkevää sijoituksen tuottavuuden kannalta, sillä joskus vuokra voi jäädä selvästi markkinavuokraa alemmaksi. Varsinkin pitkäaikaisen vuokralaisen kanssa on voinut käydä niin, että asunnon vuokraa ei olla korotettu moneen vuoteen, jolloin se on voinut jäädä huomattavasti alhaisemmaksi kuin alueen vastaavissa asunnoissa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti vuokratuoton määrään.

Vuokran tarkistamiseen liittyy kuitenkin laissa ja Hyvässä vuokratavassa määriteltyjä ehtoja, joten korottaminen ei onnistu noin vain yksipuolisella päätöksellä.

Miten vuokraa tarkistetaan?

Vuokranantajan lähtökohta on tietää, että yksipuolinen päätös vuokran korottamisesta ei ole mahdollista, joten vuokran tarkistamisesta kannattaa sopia jo vuokrasopimuksessa. Sopimuksessa tulee olla selkeästi esitetty peruste sekä ajankohta vuokrankorotukselle.

Tarkastamisvaihtoehtoja on useita, ja on hyvä huomata, että hyväksyttävä sopimukseen kirjattava ehto ei ole esimerkiksi yleisen vuokratason nousu. Vuokrasopimuksessa tarkastamista voidaan perustella esimerkiksi prosenttikorotuksella, indeksikorotuksella, tasokorotuksella tai vaikkapa hoitovastikkeen korottumisella. Yleisimmät korotustavat ovat indeksiehtoon sidottu korotus ja prosenttikorotus.

Indeksiehto vuokrankorotuksen perusteena

Yleisimmin käytetty tarkastusehto on elinkustannusindeksiin sidottu vuokra. Vuokrasopimukseen kirjataan perusindeksi yhdeltä kuulta, jonka pistelukua käytetään tarkistusindeksinä, kun vuokra tarkistetaan kerran vuodessa. Vuokrasopimuksessa määritellään se aika vuodesta, kun vuokra tarkistetaan: esimerkiksi “vuokra tarkistetaan vuosittain aina kesäkuussa”.

Uusi vuokra lasketaan kaavalla: uusi pisteluku / vanha pisteluku * alkuperäisen vuokran määrä = uusi vuokra. Indeksit löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta.

Vuokranantajan on hyvä muistaa, että indeksiehtoa käyttäessä vuokran on myös mahdollista laskea, joten jos vuokran ei toivota laskevan, kannattaa vuokrasopimuksessa puhua vuokrankorottamisesta vuokran tarkistamisen sijaan.

On myös syytä huomioida, että indeksin noustessa rajusti, vuokraa ei välttämättä ole järkevää korottaa samaa tahtia. Ennen vuokrankorotuksesta ilmoittamista, kannattaa tarkistaa alueen senhetkinen vuokrataso. Yksikin tyhjä kuukausi syö pitkäksi aikaa korotetun vuokran tuoman hyödyn.

Prosenttikorotus vuokrankorotuksen perusteena

Vuokrasopimuksessa määritellään maksimiprosentti vuosittaiselle vuokrankorotukselle. Sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi enintään 4 prosentin korotus, jolloin vuokraa voidaan korottaa 0-4 prosenttia vuodessa.

Lataa valmis vuokrasopimuspohja ilmaiseksi tästä.

Mitä tehdä, jos sopimukseen ei ole kirjattu vuokrantarkistusperustetta?

Vuokraa voidaan joissakin tilanteissa korottaa myös muilla kuin sopimukseen kirjatuilla ehdoilla, mutta silloin neuvottelut tulee aloittaa Hyvän vuokratavan mukaisesti ainakin 6 kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa, ja korotuksen tulee olla kohtuullinen.

Esimerkiksi, jos vuokrasopimukseen ei ole kirjattu mainintaa vuokran korottamisesta, vuokraan voidaan tehdä niin sanottu tasokorotus. Korotus voi olla maksimissaan 15 prosenttia, paitsi erityisissä poikkeustapauksissa, eli esimerkiksi silloin, jos asunnossa tehdään vaikkapa vuokratasoa huomattavasti kohottavia korjauksia.

Mikäli tarkistamisesta ei ole sovittu sopimuksessa, sopimuksen osapuolet voivat myös neuvotella ja sopia siitä keskenään erillisellä sopimuksella, mutta korotuksesta täytyy olla yhteinen päätös. Jos vuokrankorottaminen ei onnistu neuvottelujenkaan tuloksena, on viimeinen mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ja samalla ilmoittaa vuokra, jolla sopimus voisi jatkossa jatkua sekä päivämäärä, jolloin uusi vuokra tulisi voimaan ja irtisanominen raukeaisi.

Miten vuokralaiselle ilmoitetetaan vuokrankorotuksesta?

Jos vuokraa korotetaan sellaisilla ehdoilla, joiden perusteella pelkästään vuokranantaja pystyy laskemaan korotuksen, on vuokranantajan ilmoitettava vuokralaiselle korotuksesta kirjallisesti. Ilmoitus suositellaan lähetettäväksi ainakin kuukautta ennen korotuksen voimaantulopäivää. Vaikka korotus olisikin ehtojen perusteella myös vuokralaisen laskettavissa, on vuokranantajan silti suositeltavaa ilmoittaa vuokralaiselle korotuksesta hyvissä ajoin.

Mikäli jonakin vuonna päätät olla korottamatta vuokraa, tai korotat sitä vähemmän kuin sopimus sallisi, siitäkin kannattaa ilmoittaa vuokralaiselle, mikä vahvistaa Hyvän vuokratavan mukaista avointa viestintää.

Vuokranantaja, harkitse korotusta tarkkaan

Vuokrankorotusta kannattaa punnita huolellisesti vaikka pienelle korotukselle olisikin paineita. Vuokramarkkinoihin kannattaa tutustua huolellisesti, ja varmistaa, että vuokra vastaa hyvin yleistä tasoa. Liian suuri nousu voi helposti johtaa tyhjiin kuukausiin, joka on asuntosijoittajalle huomattavasti haitallisempi tilanne kuin muutamaa euroa pienempi kuukausivuokra pitkäaikaisen vuokralaisen maksamana.

Lue lisää vinkkejä, miten voit onnistua asuntosijoittajana olemalla hyvä vuokranantaja.

Tilaa Sijoitusoven julkaisut suoraan sähköpostiisi

Älä huoli, emme aio tukkia sähköpostiasi. Sen sijaan saat tiedon uusista sijoitusasunnoista, asuntomarkkinakatsauksista ja muista mielenkiintoisista asuntosijoittamisen aiheista.

Jaa artikkeli:

SEURAA sijoitusovea

Liity sähköpostilistalle

Liittymällä Sijoitusoven sähköpostilistalle, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi