Rekry: Digital Marketing Specialist

Lyhytaikaisvuokraus – Airbnb:n kaltaisten palvelujen hyödyntäminen osa 2: Palveluntarjoajan näkökulma

Airbnbn hyödyntäminen osa 2: Majoitusalan muutos

Lyhytaikaisvuokraus – Airbnb:n kaltaisten palvelujen hyödyntäminen osa 2: Palveluntarjoajan näkökulma

Julkaisimme viime viikolla ensimmäisen osan juttusarjasta, jossa keskitytään Airbnb:n kaltaisiin palveluihin ja lyhytaikaiseen kalustetun asunnon vuokraukseen. Majoitusmarkkinat ovat selkeästi muuttumassa, mutta muutokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia myös vuokranantajille. Vaihtoehtoinen majoitus, kuten lyhytaikaisvuokraus, on alkanut kiinnostaa sekä vapaa-ajan että liike-elämän matkailijoita, joten Airbnb:n kaltaiset palvelut ovat yleistyneet. Airbnb ei siis suinkaan ole ainut väylä lyhytaikaiseen kalustettujen asuntojen vuokraukseen, vaan vaihtoehtoja löytyy. Tässä eli toisessa osassa keskitymmekin siihen, miten palveluntarjoaja osapuoli näkee ja kokee majoitusalan muutokset sekä jakamistalouden suosion. Pääsimme haastattelemaan Forenomin projektijohtajaa, Veli-Pekka Pulkkista, joka jakoi omia näkemyksiään paitsi heidän tarjoamasta Friday Flats-palvelusta, myös majoitusmarkkinan murroksesta ja asuntosijoittajien mahdollisuuksista.

Forenomin uusi valloitus: Friday Flats

Friday Flats on verkkoyhteisö, jonka kautta yksityiset ihmiset voivat vuokrata kotejaan tai sijoitusasuntojaan. Friday Flats perustettiin Virossa vuonna 2013 ja sen listoilla on tällä hetkellä vuokrattavana 4 000 asuntoa ympäri maailmaa. Keväällä 2016 majoitus- ja relocationratkaisuja tarjoava Forenom osti Friday Flats-alustan ja tavoitteena onkin nyt laajentaa toimintaa etenkin Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa.

Friday Flats on perustason toiminnaltaan rinnastettavissa Airbnb-palveluun eli perusperiaate on molemmilla sivustoilla sama. Friday Flats kuitenkin tarjoaa myös Premium-palvelua, jonka kautta asuntoja markkinoidaan lisäksi muiden sivustojen kautta (esim. booking.om). Premium-palvelussa Friday Flats ja Forenom vastaavat myös mm. asiakaspalvelusta, avainten luovutuksesta ja asunnon päivittäisestä ylläpidosta.

Kyselimme Pulkkiselta palvelun käyttämisestä, suosiosta ja alan muuttumisesta. Lisäksi pyysimme häneltä vinkkejä sekä niille asuntosijoittajille, jotka harkitsevat toiminnan aloittamista että niille, jotka jo pyörittävät lyhytaikaista kalustetun asunnon vuokrausta. Alla kysymämme kysymykset sekä Pulkkisen vastaukset.

Palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen

Kuinka paljon käyttäjistänne on sijoitusasuntoaan vuokraavia ja kuinka paljon omaa asuntoaan vuokraavia?

Tällä hetkellä pääosa käyttäjistä tarjoaa omaa asuntoaan vuokralle. Käynnistämme kesän aikana yhteistyön asuntosijoittajien kanssa.

Ketä majoittujat tyypillisesti ovat?

Majoittuvat ovat sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Friday Flats Premium –palvelussa painottuvat yritysten erilaisten majoitustarpeet, sekä työmatkustus että pidempikestoinen majoitus.

Mitä lyhytaikainen vuokraustoiminta käytännössä tarkoittaa eli mikä on keskimääräinen vuokra-aika? Tehdäänkö palvelunne kautta myös pidempiaikaista majoittumista?

Tyypillinen majoituksen kesto vaihtelee kohteittain ja asiakastyypistä riippuen. Matkailijat käyttävät asuntoja tyypillisesti muutamista päivistä pariin viikkoon asti. Yritysasiakkaiden keskimääräinen majoitusaika on noin kaksi kuukautta, mutta vaihtelua on merkittävästi viikosta jopa yli vuoden mittaisiin yhtenäisiin jaksoihin.

Suomessa talven voisi kuvitella olevan melko hiljaista aikaa lyhytaikaisessa vuokrauksessa. Kuinka hyvin teidän kokemuksen mukaan asunnon saa vuokrattua myös talvella?

Vuodenaikojen välillä on merkittävää vaihtelua. Joulukuussa ja tammikuussa kysyntää on yleensä vähemmän, korkeimman kysynnän ajoittuessa kevääseen ja syksyyn. Kesällä matkailijat ovat suhteessa merkittävämpi ryhmä yritysasiakkaisiin verrattuna.

Lyhytaikainen vuokraus ei välttämättä menesty Suomessa kaikissa kaupungeissa ja kaikenlaisissa asunnoissa. Mitkä kaupungit ja millaiset asunnot teidät näkökulmasta toimivat?

Suurimmissa kaupungeissa ja alueellisissa keskuksissa on parhaat edellytykset lyhytaikaiselle vuokraukselle asuntosijoituksen muotona. Sesonkiluontoiselle majoittamiselle on tarvetta myös pienemmillä paikkakunnilla esimerkiksi lomakausien ja tapahtumien aikana.

Suurin kysyntä on keskikokoisiin yksiöihin ja toisaalta useamman makuuhuoneen asuntoihin.

Majoitusmarkkinan murros

Miksi Forenom näki Friday Flatsin hyvänä mahdollisuutena?

Majoitusmarkkinoilla vallitsee globaali trendi, jossa kysyntä kohdistuu entistä enemmän hotelleista ja pitkäaikaisista vuokra-asunnoista vaihtoehtoisiin kohteisiin. Toinen trendi on jakamistalouden ja vertaisvuokrauksen merkityksen kasvu.

Forenom haluaa tarjota asiakkailleen nykyaikaisen ja tulevaisuuteen katsovan palvelun sekä asunnon vuokraamiseen että majoituksen varaamiseen.  

Tällaisista palveluista on puhuttu paljon etenkin parin viimeisen vuoden aikana. Kiinnostus on siis selkeästi kasvanut, mutta onko myös palvelujen käyttö Suomessa kasvanut?

Helsingissä ja suurimmissa kaupungeissa on tarjolla kohteita, mutta vielä rajallinen määrä moneen muuhun maahan verrattuna. Majoituksen varaaminen on lyömässä läpi myös laajemman yleisön joukossa. Oman asunnon tai esimerkiksi kakkosasunnon vuokraaminen tilapäisesti on vielä vähäistä. Näkemyksemme mukaan vuokraukseen liittyvät käytännön järjestelyt ovat esteenä useissa tapauksissa.

Etenkin majoitusalan toimijat ovat närkästyneet Friday Flatsin kaltaisista palveluista. Voiko majoitusala myös hyötyä tästä?

Friday Flats ja vastaavat palvelut tuovat tarjolle monipuolisempia majoitusvaihtoehtoja ja luovat uutta kysyntää. Seurauksena kohteiden houkuttelevuus kasvaa, mistä hyötyy koko majoitusala. Uudet palvelut myös haastavat vakiintuneet toimijat monipuolisempiin ja henkilökohtaisempiin palveluihin. Tästä hyötyy ennen kaikkea asiakas.

Monet kaupungit maailmalla ovat rajoittaneet lyhytaikaista vuokraustoimintaa. Uskotteko, että Suomessa rajoitetaan tällaisten palveluiden käyttöä jotenkin?

Euroopan unionin komissio ja Suomen hallitus ovat linjanneet, että toimialojen vakiintuneita rakenteita uudistavia palveluita ei tule rajoittaa. Uskomme, että toimintaedellytykset Suomessa pysyvät joko ennallaan tai paranevat lähitulevaisuudessa. Kaupungeissa, joissa lyhytaikaista vuokrausta on päädytty rajoittamaan, on usein käytetty rajoitusten perusteluna toiminnan mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä vuokramarkkinoilla. Suomessa viitteitä tällaisesta ei mielestämme ole havaittavissa.

Majoitustoiminnan ja vuokraustoiminnan ero tuntuu olevan yksi kysymys, mikä monia asuntosijoittajia arveluttaa. Verottajakin on toistaiseksi melko vaisusti ottanut asiaan kantaa. Missä teidän näkökulmasta menee raja näiden välillä?

Asunnon vuokrauksessa ja majoittamisessa on kyse kahdesta erilaisesta toimintamallissa.

Majoitustoiminnassa tyypillistä on lyhempi kesto ja pelkän tilan vuokraamisen lisäksi tarjottavat palvelut. Verohallinnon tulkinta on osin vielä muotoutumassa ja voimassa olevaa ohjeistusta kannattaa seurata verohallinnon verkkopalvelussa.

Palveluidemme kautta asuntosijoittaja voi vuokrata asunnon Forenomille ja siten toimia vuokranantajana kuten pidempiaikaisessa vuokrauksessa. Tällöin Forenom vastaa majoitustoiminnan arvonlisäveron (10%) tilityksistä. Vuokranantaja vastuulla on vuokratulon ilmoittaminen pääomatulojen verotuksessa.

Vinkkejä asuntosijoittajalle

Mitä vinkkejä antaisitte lyhytaikaista vuokraustoimintaa harkitseville asuntosijoittajille?

Asunnon mahdollisessa remontissa ja sisustuksessa kannattaa huomioida lyhytaikaisen vuokrauksen vaatimukset, kuten materiaalien puhtaanapito ja selkeälinjainen tyyli sisustuksessa.  Lyhytaikaisessa vuokrauksessa asunnosta saatava tuotto vaihtelee pitkäaikaista enemmän, mihin on hyvä varautua etukäteen.

Mitä vinkkejä antaisitte toimintaa jo tekevälle asuntosijoittajalle? Kuinka hän voi itse vaikuttaa asuntonsa vuokrattavuuteen ja toiminnan tuottavuuteen?

Asunnon valinta tehdään useimmissa tapauksissa verkossa. Valokuvat ja asunnon kuvaukset ovat tästä syystä erittäin tärkeitä, joten niihin kannattaa panostaa. Majoittujien kanssa kommunikoinnin ja asiakaspalvelun merkitys korostuu myös, koska majoittujien antamat arvostelut vaikuttavat seuraavien varausten saamiseen.

Tilaa Sijoitusoven julkaisut suoraan sähköpostiisi

Älä huoli, emme aio tukkia sähköpostiasi. Sen sijaan saat tiedon uusista sijoitusasunnoista, asuntomarkkinakatsauksista ja muista mielenkiintoisista asuntosijoittamisen aiheista.

Jaa artikkeli:

SEURAA sijoitusovea

Liity sähköpostilistalle

Liittymällä Sijoitusoven sähköpostilistalle, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi