Rekry: Digital Marketing Specialist

Sijoitusasunto alaikäiselle lapselle

sijoitusasunto alaikäiselle lapselle

Sijoitusasunto alaikäiselle lapselle

Olemme huomanneet keskustelua ja pohdintaa sijoitusasunnon ostamisesta alaikäiselle lapselle. Moni haluaa aloittaa säästämisen ja sijoittamisen lapsen puolesta ajoissa, jotta hänellä olisi jo aikuisiän aloittaessaan pieni pesämuna. Suomessa ennakkoperinnöstä ja lahjoista joutuu maksamaan veroja, joten sijoitusasunnon siirtäminen lapsen nimiin myöhemmin voi olla melko kallista. Voisiko sijoitusasuntoja sitten ostaa suoraan alaikäisen lapsen nimiin?

Holhoustoimilain mukaan alaikäiset ovat vajaavaltaisia, joten heidän omaisuudestaan huolehtii edunvalvoja. Yleensä edunvalvoja on lapsen huoltaja eli usein vanhempi tai molemmat vanhemmat. Edunvalvojan toimia valvoo holhousviranomainen eli maistraatti, jonka toiminta-alueella alaikäisen kotikunta sijaitsee. Siispä kyselimmekin asiasta vielä tarkemmin Sisä-Suomen maistraatista ja alla saamamme vastaukset.

Voiko sijoitusasunnon ostaa alaikäisen lapsen nimiin?

Maistraatti: Asunnon voi ostaa alaikäisen nimiin. Holhoustoimilain mukaan lapsen muu omaisuus, jota ei ole käytettävä muihin päämiehen (lapsen) tarpeisiin, on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus. Asunnon osto on holhoustoimilain mukaan maistraatin luvan vaativa oikeustoimi.

Lupaa haettaessa hakemuksen liitteenä tulee olla 15 vuotta täyttäneen alaikäisen kirjallinen mielipide asiasta. Asunnon voi siis ostaa alle 15-vuotiaallekin, mutta jos lapsi on 15 vuotta täyttänyt, hänen mielipiteensä asiasta otetaan huomioon eli tällöin tarvitaan hänen kirjallinen mielipiteensä asiasta.

Mikäli asuntoa ei osteta lapsen omilla varoilla, vaan vanhemmat esim. lahjoittavat asunnon ostoon käytettävät varat, tulee lahjoitusta varten määrätä lisäksi ulkopuolinen edunvalvojan sijainen.

Voiko asuntolainaa ottaa alaikäisen lapsen nimiin?

Maistraatti: Asuntolainaa voi ottaa lapsen nimiin, mikäli voidaan varmistua, että laina myös pystytään maksamaan takaisin. Yleisin tilanne on se, että ostettava asunto vuokrataan ja lainaa lyhennetään vuokratuloilla. Lainan ottaminen alaikäisen nimiin on maistraatin luvan vaativa oikeustoimi.

Lupaa haettaessa hakemuksen liitteenä tulee olla 15 vuotta täyttäneen alaikäisen kirjallinen mielipide asiasta. Lainaa voi siis myös hakea alle 15-vuotiaallekin, mutta jos lapsi on 15 vuotta täyttänyt, hänen mielipiteensä asiasta otetaan huomioon eli tällöin tarvitaan hänen kirjallinen mielipiteensä asiasta.

Hoitaessaan lapsen taloudellisia asioita huoltajien tulee välttää tarpeettomia riskejä. Holhoustoimilain mukaan edunvalvojilla eli lapsen huoltajilla on velvollisuus korvata lapselle tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheutettu vahinko. Maistraatin luvan myöntämisen edellytyksenä on, että oikeustoimi katsotaan lapsen edun mukaiseksi.

Onko vanhemman järkevämpää ottaa laina omiin nimiin ja ostaa omalla lainalla asunto lapsen nimiin vai ottaa sekä asunto että suoraan laina lapsen nimiin?

Maistraatti: Lapsen näkökulmasta katsottuna on yleisesti ottaen turvallisempaa, että laina on vanhemman nimissä kuin lapsen nimissä. Lapsilla ei yleensä ole tuloja, joilla lainaa voisi lyhentää, lukuun ottamatta sitä tilannetta, että laina pystytään lyhentämään asunnosta saatavilla vuokratuloilla. Maistraatin lupaa haettaessa vanhempien tulee esittää selvitys siitä, että lapsen nimissä oleva laina todella pystytään maksamaan takaisin.

Toisaalta taas on huomioitava mahdolliset veroseuraamukset siinä tapauksessa, että vanhemman nimissä olevalla lainalla maksetaan lapsen nimissä olevaa asuntoa, mikä järjestely rinnastuu yleensä lahjoitukseen. Eri vaihtoehtoja täytyy siten harkita tapauskohtaisesti.

Mitä maistraatti vaatii vanhemmalta, jos asunnon ostaa lapsen nimiin?

Maistraatti: Jos asunto ostetaan alaikäisen omilla varoilla, vaaditaan maistraatin lupa. Mikäli vanhemmat lahjoittavat lapselle varat, joilla asunto ostetaan, tarvitaan lahjoitusta varten edunvalvojan sijainen ja asunnon ostoa varten maistraatin lupa. Lisäksi huoltajille tulee vuosittainen tilivelvollisuus lapsen omaisuuden hoitamisesta, mikäli omaisuuden arvo ylittää 20 000 euroa. Lapsen edunvalvonta merkitään tällöin maistraatin holhousasioiden rekisteriin.

Onko tällaisessa tilanteessa vanhemmalla eli edunvalvojalla rajoituksia?

Maistraatti: Jos vanhempi sijoittaa asuntoihin, jotka tulevat lapsen nimiin, on kyseessä lapsen omaisuus, josta huoltajat tulevat vuositilivelvollisiksi omaisuuden ylittäessä 20 000 euroa. Lisäksi tulee määrätä edunvalvojan sijainen, mikäli vanhempi sijoittaa omia varojaan lapsen nimiin ostettavaan asuntoon. Mikäli lapsi saa asunnon lahjaksi, ei lahjoitukseen tarvita maistraatin lupaa. Mikäli vanhemmat kuitenkin ensin lahjoittavat lapselle varat, joilla asunto ostetaan, tarvitaan lahjoitusta varten edunvalvojan sijainen ja asunnon ostoa varten maistraatin lupa.

Milloin lapsella itsellään on oikeus päättää asunnosta kertyneestä varallisuudesta?

Maistraatti: Lapsella on oikeus päättää varallisuudestaan täyttäessään 18 vuotta. Poikkeuksena voivat olla sellaiset tilanteet, jossa alaikäinen on saanut varoja lahjoituksena tai testamentilla ja lahjakirjassa tai testamentissa on määräys, että saaja saa omaisuuden hallintaansa vasta täytettyään tietyn iän esim. 21 vuotta.

Ostat asunnon vs. annat asunnon

Alaikäiselle lapselle voi siis ostaa sijoitusasunnon ja hakea sitä varten lapsen nimiin lainaa maistraatin luvalla. Asunnon voi luonnollisesti ostaa myös osittain omiin nimiin ja osittain lapsen nimiin. Jos haluat esimerkiksi pitää asunnon hallinnan itselläsi myös siitä eteenpäin, kun lapsi täyttää 18, voit ostaa 51 % asunnosta omiin nimiisi ja 49 % lapsen nimiin.

Mikäli taas annat sijoitusasunnon lapsellesi, on omaisuudesta maksettava lahjavero. Lahjaveroa on maksettava, kun lahjan arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enemmän. On myös hyvä pitää mielessä, että asunto-osakkeita on lahjoitettava joko kokonaan tai murto-osina eli niistä ei voi lahjoittaa tiettyä euromäärää.

Lapselle voi siis joko ostaa tai antaa sijoitusasunnon. Päädyitpä kumpaan ratkaisuun tahansa, on hyvä etukäteen tarkkaan miettiä pitkän aikavälin sijoitusstrategia lapsen omaisuuden kerryttämiselle.

Tilaa Sijoitusoven julkaisut suoraan sähköpostiisi

Älä huoli, emme aio tukkia sähköpostiasi. Sen sijaan saat tiedon uusista sijoitusasunnoista, asuntomarkkinakatsauksista ja muista mielenkiintoisista asuntosijoittamisen aiheista.

Jaa artikkeli:

SEURAA sijoitusovea

Liity sähköpostilistalle

Liittymällä Sijoitusoven sähköpostilistalle, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi