Rekry: Digital Marketing Specialist

Hyvän Vuokratavan 10 Peruspilaria

Hyvän Vuokratavan Peruspilarit

Hyvän Vuokratavan 10 Peruspilaria

Asuntosijoittajat kuulevat usein puhuttavan ja myös itse lukevat asuinhuoneiston vuokrauksen lainsäädännöstä. Lakia täytyy kuitenkin osata tulkita ja nähdä, mitä rivien väliin oikein jää. Lain tueksi Vuokralaisten keskusliitto, Suomen Vuokranantajat, Suomen Kiinteistöliitto sekä RAKLI ovat yhdessä laatineet Hyvä vuokratapa-ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on edistää mutkatonta huoneenvuokrausta. Asuntojen vuokrakauden ollessa kuumimmillaan, halusimme muistuttaa kaikkia vuokranantajia hyvän vuokratavan peruspilareista.

1. Vuokrasopimus

Lienee päivänselvää, että vuokrasopimus tulee aina tehdä kirjallisesti. Sopimus on laadittava selkeästi ja yksiselitteisesti, minkä vuoksi kannattaa käyttää valmista pohjaa. Vuokrasopimuspohjia saa esimerkiksi kirjakaupoista tai Suomen Vuokranantajien sivuilta (jäsenille). Sopimus on tärkeää käydä läpi vuokralaisen kanssa sitä allekirjoitettaessa, jotta jo alusta asti olette molemmat samalla linjalla. Mikäli vuokrasuhteen aikana sopimukseen tulee muutoksia, on muutokset kirjattava sopimukseen.

2. Vuokrankorotukset

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä vuokralaisen kanssa sovitte. Voit myös korottaa vuokraa vain niiden ehtojen mukaan, mitä olet sopimukseen kirjannut. Sopimukseen täytyykin tarkasti kirjata ajankohta korotukselle sekä korotusperuste (esim. indeksi, prosenttikorotus tai hoitokuluihin sitominen). Korotukset eivät saa kuitenkaan ylittää 15 prosenttia lukuun ottamatta tilannetta, jossa sijoitusasuntoosi tehdään vuokra-arvoa merkittävästi nostavia korjauksia. Sopimusehto, jossa vuokraa korotetaan yli 15 prosentilla vuosittain on mitätön. Vuokrankorotuksesta ja uudesta vuokrasta on suositeltavaa ilmoittaa vuokralaiselle kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

3. Vakuus

Vuokralaisen maksama vakuus kattaa paitsi maksamattomat vuokrat myös huoneistossa mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Onkin syytä käyttää aina termiä vakuus ja lisäksi kirjata sopimukseen, että vakuus turvaa kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen. Vakuus kannattaa pyytää ennen avainten ja asunnon luovuttamista.

Tärkeää on muistaa, ettei vuokralainen vastaa asunnon normaalista kulumisesta. Vakuudesta voikin pidättää vain ne kulut, jotka ovat aiheutuneet vuokralaisen laiminlyöntien takia. Jos syitä vakuuden pidättämiseen löytyy, on siitä ilmoitettava kirjallisesti vuokralaiselle. Lisäksi täytyy samalla lähettää erittely aiheutuneista kustannuksista.

4. Vakuutus

Vuokralaista voi vuokrasopimuksessa vaatia ottamaan kotivakuutuksen, mutta ehdon toteutumista on kuitenkin vaikea käytännössä valvoa. Vuokralaiselle onkin syytä kertoa, että vakuutus on ensisijaisesti vuokralaisen itsensä turvaksi, jotta motivaatio vakuutuksen ottamiseen kasvaa. Vuokralaisen oma vakuutus parantaa asumisturvallisuutta ja korvaa tyypillisesti vahinkotilanteessa irtaimiston sekä sijaisasunnon kustannukset. Tällaisia kuluja ei taloyhtiön tai vuokranantajan vakuutukset korvaa, joten vuokralaiselle vakuutus on tärkeä turva.

5. Avaimet

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajana olet vastuussa vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta. Avaimista kannattaakin tehdä vuokralaisen kanssa kirjallinen sopimus, johon kirjataan montako avainta ja mitä avaimia vuokralaiselle on luovutettu. On myös syytä muistaa, että avaimia täytyy luovuttaa riittävä määrä. Ohjeistuksen mukaan sopiva määrä voi olla esimerkiksi yksi avain per vuokralainen plus yksi vara-avain.

6. Kuntotarkastus ja kunnossapito

Vuokralaisen kanssa on aina hyvä tehdä yhdessä asunnolla kuntotarkastus ennen huoneiston luovuttamista. Mahdolliset kolhut yms. kannattaa kirjata ylös, jotta vuokrasuhteen päättyessä ei tule erimielisyyksiä asunnon kunnosta. Samanlainen tarkastus on siis syytä tehdä myös vuokrasuhteen päättyessä.

Mikäli vuokrasuhteen aikana vuokralainen huomaa asunnossa puutteita, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja, on hänen ilmoitettava niistä vuokranantajalle. Jos puutteen korjaus on vastuullasi, on sen korjaaminen hoidettava kohtuullisessa ajassa. Kun on kyse puutteellisuudesta, jolla on olennainen merkitys asunnon käytölle, on korjaus käynnistettävä välittömästi.

7. Remontit

Mikäli haluat tehdä remonttia huoneistoon, on siitä ilmoitettava vuokralaiselle tietyn ajan kuluessa riippuen korjaustyön luonteesta. Kiireelliset työt voidaan tehdä heti. Sellaiset korjaukset, jotka eivät aiheuta häiriötä asumiselle, voidaan tehdä kahden viikon ilmoituksen jälkeen. Laajemmista korjauksista on kuitenkin ilmoitettava vähintään puoli vuotta etukäteen. Ilmoituksessa on tiedotettava yhteyshenkilö, korjauksen laajuus, aloitusajankohta sekä kesto. Remontin luonteesta riippuen, vuokralainen on oikeutettu vuokranalennukseen, mikäli siitä aiheutuu haittaa asumiselle.

Vuokralainen ei saa tehdä remonttia huoneistoon ilman lupaasi. Mikäli annat vuokralaiselle luvan tehdä muutos-tai korjaustöitä, on teidän sovittava kirjallisesti materiaalien ja työn korvauksesta.

8. Huoneistossa käyminen

Vuokranantajalla ei ole oikeutta käydä vuokraamassaan huoneistossa ilman vuokralaisen lupaa. Huoneistossa käynneistä tulee siis aina sopia vuokralaisen kanssa. Mikäli et saa vuokralaista kiinni, voit toimittaa asuntoon lapun, jossa tiedotetaan käynnistä ja pyydetään ottamaan yhteyttä, mikäli ehdotettu ajankohta ei sovi.

9. Irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen on eri kuin sopimuksen päättäminen. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset päättyvät kuitenkin tyypillisesti irtisanomiseen. Vuokranantajan irtisanomisaika on alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 3 kuukautta ja yli vuoden kestäneessä 6 kuukautta. Vuokralaisella irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on vastaanotettu. Molempien osapuolten tulee tehdä irtisanominen aina tehdä kirjallisesti ja todistetusti.

10. Vuokralaisen poismuutto

Vuokralaisen on muutettava asunnosta viimeistään vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeisenä arkipäivänä. Esimerkiksi, jos sopimus päättyy perjantaina 31.7., vuokralaisen muuttopäivä voi olla seuraava maanantai. Muuttopäivän voi sopimusta tehdessä myös sopia olevan sopimuksen päättymispäivä.

Vuokralaisen on luovutettava asunto hyvässä kunnossa ja siivottuna. Siivous tarkoittaa huoneiston, kaappien, lattioiden ja pintojen pyyhkimistä sekä roskien vientiä. On hyvä muistaa, että ikkunoiden tai kattojen pesun ei automaattisesti ajatella kuuluvan loppusiivoukseen. Siivouksen tasosta onkin hyvä sopia jo vuokrasuhteen alussa.

 

Tilaa Sijoitusoven julkaisut suoraan sähköpostiisi

Älä huoli, emme aio tukkia sähköpostiasi. Sen sijaan saat tiedon uusista sijoitusasunnoista, asuntomarkkinakatsauksista ja muista mielenkiintoisista asuntosijoittamisen aiheista.

Jaa artikkeli:

SEURAA sijoitusovea

Liity sähköpostilistalle

Liittymällä Sijoitusoven sähköpostilistalle, saat maksutta enemmän luettavaa ja tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista ensimmäisten joukossa.

Suosituimmat

Asuntosijoittajan apuna

Asuntosijoittaminen aiheittain

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat kirjoitukset:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi