VIISASTU ASUNTOSIJOITTAMISESTA

Sijoitusasunnon vuokraus

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Vuokrasopimuksen irtisanominen vai purkaminen?

Vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus voi päättyä parilla eri tavalla. Kuten Vuokrauksen sudenkuopat-tiivistelmässä mainitsimme, vuokrasopimus voidaan joko irtisanoa tai purkaa. Nämä eivät kuitenkaan suinkaan tarkoita

Vuokravakuus ja vuokravakuustili

Vuokravakuus ja vuokravakuustili – Mitä ne ovat?

Vuokraustoimintaa harjoittavan asuntosijoittajan tulee asuntoja vuokratessaan myös sopia vakuudesta, sillä sen avulla hän turvaa vahingon sen varalta, ettei vuokralainen täytä velvollisuuksiaan. Tyypillisesti nämä vahingot ovat

Kuinka vuokralainen häädetään?

Miten vuokralaisen häätö tehdään?

Asuntoja vuokraava asuntosijoittaja voi joutua jossain vaiheessa taivaltaan häätötilanteen eteen. Häätöön ja vuokrasuhteen päättämiseen täytyy kuitenkin olla lain mukaiset perusteet. Vuokralaisen lakiin kirjatut oikeudet ovat

Kuinka vuokra määräytyy eri tilanteissa?

Vuokra – määrittäminen, korottaminen, alennukset

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokran suuruus on vapaasti sovittavissa, joten vuokran määrittäminen on vuokranantajan vastuulla. Vuokran korottamisesta ja vuokranalennuksista laissa kuitenkin määritellään tarkemmin. Vuokranantaja ei siis voi

Kuinka välttää vuokrauksen sudenkuopat?

Vuokranantajien kiertueella on tänä keväänä aiheena vuokrauksen sudenkuopat. Kaikille avoimessa koulutuksessa syvennytään asuntosijoittajien yleisiin ja yllättäviin ongelmiin sekä jaetaan vinkkejä niiden välttämiseksi ja ratkaisemiseksi. Kävimme

Vuokralaisen haastattelu – mitä saa ja ei saa kysyä?

Yksi asuntosijoittajan keskeisistä tehtävistä sijoitustoiminnassa on valita vuokralainen huolella. Vuokralaisen valintaan kuuluu olennaisesti vuokralaisehdokkaiden kartoittaminen ja usein tätä tehdään haastattelemalla. Vuokralaiselta ei kuitenkaan saa kysyä

Valitse vuokralainen oikein – mitä, mistä, miten?

Parhaan vuokralaisen poimiminen suuresta tai pienemmästäkin hakijajoukosta voi olla haastavaa. Etuna on, jos olet hyvä ihmistuntija ja osaat tunnistaa tunnolliset vuokralaiset ilman syvällisempää haastattelua tai

Jakamistalous muuttaa vuokramarkkinoita

Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, puhutaan paljon jakamistalouden tulemisesta. Jakamistalous on suhteellisen tuore ilmiö ja viittaa yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen, kuluttamiseen, käyttöön sekä tuotantoon. Ihmiset jakavat

10 tärppiä sijoitusasunnon vuokraukseen

Yksi yleisimmistä asuntosijoittamisen strategioista on sijoitusasunnon vuokraus. Asuntojen vuokrauksessa on kuitenkin muutamia riskejä, joiden vuoksi vuokraus kannattaa tehdä huolellisesti ja hyvän vuokratavan mukaisesti. Hoitamalla koko