Kumpi on parempi: rahastointi vai tuloutus?

Rahastointi ja tuloutus vertailussa

Taloyhtiön kirjanpito on osaltaan kytköksissä myös asuntosijoittajan tuottoon. Suurten korjaushankkeiden yhteydessä osakkaiden maksusuoritusten kirjaustapa taloyhtiön kirjanpidossa vaikuttaa asuntosijoittajan verotukseen ja näin ollen myös tuottoon. Kyseiset maksusuoritukset voidaan joko rahastoida tai tulouttaa, ja juuri näiden kahden ero on se ratkaiseva tekijä. Etenkin, kun suuri osa taloyhtiöistä suunnittelee mittavia remontteja, on asuntosijoittajan oltava hereillä asian suhteen. Tarjoammekin tässä perustietoa rahastoinnista ja tuloutuksesta sekä vinkkejä siihen, kuinka pystyt itse asiaan vaikuttamaan.