Uutta: Asuntosijoittajan kaupunkioppaat 2023

Asuntosijoittajan kaupunkikatsaus 2021

Asuntosijoittajan vuoden 2021 kaupunkikatsauksessa analysoidaan 21 kaupunkia asuntosijoittajan näkökulmasta. Analyysiin on nostettu 12 avainmuuttujaa, joiden avulla kuvataan asuntomarkkinoiden, aluetalouden ja työllisyyden dynamiikkaa sekä toteutunutta ja tulevaa väestönkehitystä Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen mukaan. Kaupunkikatsauksen kaupungit eivät ole 21 suurinta kaupunkia, vaan kaupunkeja yhdistää koon lisäksi myös sijainti, toteutunut kehitys ja mahdollinen potentiaali. Tarkasteluun valituista muuttujista suurin osa on suhteutettu esimerkiksi asukaslukuun vertailun mahdollistamiseksi. Osassa muuttujia on myös tarkasteltu muuttujaa useamman vuoden keskiarvolla, jotta vuositason satunnaisvaihtelun merkitys vähenee.

Vuoden 2021 katsauksessa ollaan edeltävistä vuosista poiketen tarkasteltu vain 21 kaupunkia (25 sijaan). Kaupunkien määrää vähennettiin, jotta etenkin asumisen dynamiikkaan liittyvistä muuttujista saatiin vuoden 2020 tiedot mukaan tarkasteluun, jotka ovat saatavilla vasta osasta kaupunkeja. Vuoden 2020 poikkeuksellisuuden vuoksi tämä katsottiin kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi asuntosijoittajan näkökulmasta. Tarkastelusta on jätetty pois aiemmista vuosista poiketen Lohja, Tuusula, Kirkkonummi ja Nurmijärvi.

Asuntosijoittajan kaupunkikatsaus on kaksiosainen tarkastelu. Ensimmäisessä osiossa kuvataan  jokaisen muuttujan avulla kaikkia kaupunkikatsauksen kaupunkeja. Tämän osion tarkoitus on kuvata yksityiskohtaisesti jokaista muuttujaa ja nostaa esille 21 kaupungin positio kullakin muuttujalla suhteessa muihin analyysin kuntiin sekä korostaa mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroja muuttujakohtaisesti. Ensimmäisen osion analyysi on yleisluontoista eikä kuvaa kaikkia tarkastelun kaupunkeja.

Toisessa osiossa kuvataan jokainen kaupunki kaikkien muuttujien näkökulmasta. Tarkoituksena on kuvata jokaisen kunnan toimintaympäristö asuntosijoittajan näkökulmasta. Analyyttisen tekstin lisäksi on tehty taulukot tekstin päätteeksi jokaisen kunnan indikaattorien arvoista ja sijoituksista suhteessa muihin tarkastelun kuntiin. Lisäksi jokaisen kaupunkikatsauksen kunnan sisäistä kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen paikkatietoon perustuvan 1 km x 1 km ruutuaineistolla, joka kuvaa yhden neliökilometrin ruuduissa väestönkehitystä 2010-luvun aikana. Tämä tarkentaa ja syventää kuvaa jokaisen kunnan kehityksestä, jolloin voidaan huomioida kaupunkien sisäiset alueelliset erot ja mahdollisen sisäisen alueellisen eriytymisen 2010-luvun aikana. On huomionarvoista, että osassa kuntien ruutukarttoja on kuvattu vain ydinkeskusta, jotta tiheimmin asutun alueen kehitys erottuu mahdollisesti laajan harvaan asutun alueen kehityksestä (tämä koskee etenkin pinta-alalta hyvin suuria kuntia, kuten Kuopiota ja Rovaniemeä).

Analyysin kuntia verrataan pääosin saman ryhmän muihin kuntiin. Oheisessa taulukossa 1 kuvataan vertailussa käytetyt kuntaryhmät ja niihin kuuluvat kunnat. Kuntaryhmät eivät ole virallisia, ja ne on muodostettu lähinnä helpottamaan tarkastelua sekä mahdollistamaan vertailun relevanttien verrokkien kanssa.

Sisällys

VIISASTU ASUNTOSIJOITTAMISESTA

Asuntosijoittajan kaupunkiopas 2021

Sivun sisältö on tarkoitettu Sijoitusoven jäsenille. Kirjaudu sisään tai luo ilmaiset tunnukset helposti ja maksutta!

Tältä sivulta löydät kaikki julkaistut kaupunkikatsaukset vuosilta 2018–2021. Kaupunkikatsaus on laaja analyysi yli 20 eri kunnasta asuntosijoittajan silmin.

Oletko uusi täällä

Luo tunnukset ilmaiseksi tästä:

Kurssin tiedot

Sijoitusovi jäsenyys

ILMAINEN

Analyysin muuttujat

Analyysin kaupungit (asukasluku):

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi