VIISASTU ASUNTOSIJOITTAMISESTA

KAUPUNKIKATSAUS 2022

21 KUNNAN VERTAILU ASUNTOSIJOITTAJAN SILMIN

Katsauksen analyysi

Asuntosijoittajan vuoden 2022 kaupunkikatsauksessa analysoidaan 21 kaupunkia asuntosijoittajan näkökulmasta.

Analyysiin on nostettu 12 avainmuuttujaa, joiden avulla kuvataan asuntomarkkinoiden, aluetalouden ja työllisyyden dynamiikkaa sekä toteutunutta ja tulevaa väestönkehitystä Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen mukaan.

Tarkasteluun valituista muuttujista suurin osa on suhteutettu esimerkiksi asukaslukuun vertailun mahdollistamiseksi. Osassa muuttujia on myös tarkasteltu muuttujaa useamman vuoden keskiarvolla, jotta vuositason satunnaisvaihtelun merkitys vähenee.

Asuntosijoittajan kaupunkikatsaus on kaksiosainen tarkastelu. Ensimmäisessä osiossa kuvataan jokaisen muuttujan avulla kaikkia kaupunkikatsauksen kaupunkeja. Tämän osion tarkoitus on kuvata yksityiskohtaisesti jokaista muuttujaa ja nostaa esille 21 kaupungin positio kullakin muuttujalla suhteessa muihin analyysin kuntiin sekä korostaa mahdollisia yhteneväisyyksiä ja eroja muuttujakohtaisesti. Ensimmäisen osion analyysi on yleisluontoista eikä kuvaa kaikkia tarkastelun kaupunkeja.

Toisessa osiossa kuvataan jokainen kaupunki kaikkien muuttujien näkökulmasta. Tarkoituksena on kuvata jokaisen kunnan toimintaympäristö asuntosijoittajan näkökulmasta. Analyyttisen tekstin lisäksi on tehty taulukot tekstin päätteeksi jokaisen kunnan indikaattorien arvoista ja sijoituksista suhteessa muihin tarkastelun kuntiin. Lisäksi jokaisen kaupunkikatsauksen kunnan sisäistä kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen paikkatietoon perustuvan 1 km x 1 km ruutuaineistolla, joka kuvaa yhden neliökilometrin ruuduissa väestönkehitystä vuosien 2015–2020 väliltä.

Tämä tarkentaa ja syventää kuvaa jokaisen kunnan kehityksestä, jolloin voidaan huomioida kaupunkien sisäiset alueelliset erot ja mahdollisen sisäisen alueellisen eriytymisen 2010-luvun aikana. On huomionarvoista, että osassa kuntien ruutukarttoja on kuvattu vain ydinkeskusta, jotta tiheimmin asutun alueen kehitys erottuu mahdollisesti laajan harvaan asutun alueen kehityksestä (tämä koskee etenkin pinta-alalta hyvin suuria kuntia, kuten Kuopiota ja Rovaniemeä).

Analyysin kuntia verrataan pääosin saman ryhmän muihin kuntiin. Oheisessa taulukossa 1. kuvataan vertailussa käytetyt kuntaryhmät ja niihin kuuluvat kunnat. Kuntaryhmät eivät ole virallisia, ja ne on muodostettu lähinnä helpottamaan tarkastelua sekä mahdollistamaan vertailun relevanttien verrokkien kanssa.

Siirry navigaation kautta suoraan haluaamaasi kohtaan!

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi