Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Sijoitusovi.com-sivuston omistaa ja sivustoa ylläpitää Nordic Business Investments Oy.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Nordic Business Investments Oy: n kaupallisia toimintoja sekä kaikkia yrityksen ylläpitämiä verkkosivustoja: www.nbinvestments.fi, www.sijoitusovi.com. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Nordic Business Investments Oy käsittelee asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. Rekisteröityneistä kuluttajista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä “rekisteröity”.

Sitoudumme noudattamaan seuraavia tietosuojakäytäntöjä, jotka on suunniteltu asiakkaamme huomioon ottaen. Keräämme vain tarpeellisia tietoja toimintaamme sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Nordic Business Investments Oy päivittää tätä selostetta tarpeen mukaan esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Nordic Business Investments Oy tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista. Tämä rekisteriseloste on päivitetty 16.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Business Investments Oy
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä, Finland

2. Yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Anna Heino
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä, Finland
info@nbinvestments.fi
+358 40 158 8750

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nordic Business Investments Oy kerää ja käyttää rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään vain Nordic Business Investments Oy:n toimintaan ja sen kehittämiseen, eikä tietoja koskaan myydä, välitetä tai jaeta kolmansille osapuolille.

4. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuojasäädöksen (yhden tai useamman) perusteiden soveltamiseen:

a) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen tekemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

b) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvollisuus pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella).

c) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Nordic Business Investments Oy:n laillisten oikeuksien ja intressien tavoittelemiseksi.

d) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

Lailliset oikeudet ja intressit, joihin kohdassa c) viitataan voivat tarkoittaa esimerkiksi:

 • Oikeutta markkinoida ja myydä Nordic Business Investments Oy:n tuotteita ja palveluita suoramarkkinoinnin keinoin
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Mahdollisten väärinkäytösten tutkiminen

5. Rekisterin tietosisältö

Nordic Business Investments Oy:n järjestelmään tallentuvat osittain tai kokonaisuudessaan:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ajankohta, jolloin rekisteröity on lisätty järjestelmään
 • Kampanjoiden, sisältöjen ja muun viestinnän vastaanottaminen ja käyttäminen
 • Automaattisesti kerätty tieto (esim. IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja vieraillut sivut)
 • Mobiililaitteiden tunnisteita (esim. laitteesi ID ja nimi)
 • Asiakaspalvelun sähköpostikeskustelut

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jos henkilö niitä luovuttaa tai jos Nordic Business Investments Oy:n ja rekisteröidyn välinen sopimus sitä vaatii:

 • Osoitetiedot
 • Rekisteröidyn yritys tai organisaatio
 • Historia ja tiedot vuokranmaksusta
 • Tiedot vakuudesta
 • Muistiinpanoja asiakkaan kanssa käydyistä keskusteluista
  • kun asiakkaan tiedot syötetään rekisteriin
  • kiinnostuksen kohteet ja muu tutkimusdata, jota asiakas on luovuttanut
  • asiakkaan luovuttamat tiedot puhelimessa ja sähköpostikeskusteluissa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nordic Business Investments Oy:n rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen ostaessaan tuotteitamme/palveluitamme tai liittymällä sähköpostilistallemme. Tiedot kerätään digitaalisella lomakkeella tai puhelimitse ja/tai sähköpostitse tuotteen/palvelun ostoprosessin aikana. Tietoja kerätään esimerkiksi:

 • www.nbinvestments.fi – ja www.sijoitusovi.com -sivustoilla
 • Puhelimitse
 • Sähköpostitse
 • Tapaamisissa ja kokouksissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Nordic Business Investments Oy ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei toisin mainita.

Nordic Business Investments Oy voi kuitenkin lainsäädännön rajoissa jakaa henkilötietosi valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka suorittavat palveluja Nordic Business Investments Oy:lle. Tähän voi kuulua esimerkiksi ohjelmistopalvelujen tarjoaminen, henkilötietojen hallinnointi ja analysointi, markkinatutkimus ja erilaisten kampanjoiden markkinointi ja toteutus.

Nordic Business Investments Oy voi jakaa henkilötietojasi muiden kiinteistösijoitusyritysten kanssa siinä tapauksessa, että kyseiset yritykset ovat osapuolina sopimuksissa rekisteröidyn kanssa. Nordic Business Investments Oy solmii tällaisissa tapauksissa aina tietoturva- ja salassapitosopimukset kyseisten yritysten kanssa.

Koska Nordic Business Investments Oy ottaa henkilötietojesi suojaamisen vakavasti, yrityksemme ei salli näiden osapuolten käyttää tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin suorittamaan näitä palveluja. Lisäksi Nordic Business Investments Oy vaatii osapuolia suojaamaan henkilötietojasi tavalla, joka on johdonmukainen tämän tietosuojakäytännön kanssa.

Nordic Business Investments Oy voi jakaa henkilötietosi tuomioistuimelta tai muulta viranomaiselta saamansa toimeksiannon perusteella.

8. Säännönmukainen tietojen säilytysaika

Nordic Business Investments Oy säilyttää asiakkaidensa tietoja viimeisen oston ajankohdan vuoden loppuun sekä 6 vuotta sen jälkeen. Vuokralaisten tiedot säilytetään niin kauan kuin vuokrasopimus on voimassa. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot säilytetään 8 vuotta, jonka jälkeen rekisteröityneiltä pyydetään uusi markkinointilupa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää asiakaspalveluumme joko kirjallisesti tai sähköisesti:

Nordic Business Investments Oy
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä
info@nbinvestments.fi

10. Tietojen päivittäminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa päivittää tai korjata rekisterissä ylläpidetyt tiedot. Rekisteröidyn on ilmoitettava meille mahdollisista henkilötietojen muutoksista, jotta järjestelmä pysyy ajan tasalla. Jos haluat päivittää tai korjata henkilötietojasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@nbinvestments.fi

11. Tietojen poistaminen

Jos rekisteröity rikkoo käyttöehtoja, väärinkäyttää palveluita, rikkoo lakia palvelun avulla tai, jos tiedot ovat vanhentuneita, Nordic Business Investments Oy:llä on oikeus poistaa rekisteröityneen tiedot.

Sinulla on oikeus pyytää Nordic Business Investments Oy:tä poistamaan tietosi, mikäli mahdolliseen asiakkuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet. Tietojen poistamiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluumme: info@nbinvestments.fi

12. Rekisterin suojauksen periaatteita

Reksiteröityjen tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja fyysinen pääsy tietoihin on sekä rajoitettu että valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana. Nordic Business Investments Oy:n henkilöstöllä sekä Nordic Business Investments Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

13. Muut ehdot

Me, toimittajamme tai kolmannet osapuolet, jotka ovat antaneet meille luvan jäljentää sisältöään verkkosivustoillamme, omistamme kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet verkkosivustojen sisällössä. Lukuun ottamatta kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia ja ellei toisin mainita, tekijänoikeus verkkosivustojen sisältöön ja kaikkeen muuhun sen kautta saatavilla olevaan aineistoon kuuluu Nordic Business Investmentsille ja / tai sen tytäryhtiöille.

Verkkosivustoamme ja sen sisältö tarjotaan vain yleisiin tietotarkoituksiin, eikä minkään sisällön tarkoitus ole antaa oikeudellista tai muuta ammatillista neuvontaa. Emme ota vastuuta mistään kustannuksista tai menetyksistä, jotka voivat johtua verkkosivustoillamme julkaistuista tiedoista tai materiaaleista. Emme hyväksy emmekä ole vastuussa muiden ylläpitämien verkkosivustojen sisällöstä, jotka linkittävät verkkosivustoihimme tai joihin pääsee verkkosivustoiltamme.

Emme ole vastuussa mistään asioista, jotka liittyvät sinuun tai kolmansiin osapuoliin, jotka käyttävät verkkosivustojamme ja niiden sisältöä. Mikään tässä mainittu ei sulje pois tai rajoita vastuutamme mistä tahansa asiasta, jonka suhteen vastuun poissulkeminen tai rajoittaminen olisi laitonta.

Ymmärrät ja hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa käyttäytymisestäsi verkkosivustoillamme. Suostut puolustamaan ja pitämään vahingoittamattomana Nordic Business Investmentsia, sen tytäryhtiöitä, yhteisyrityksiä, liikekumppaneita, lisenssinantajia, työntekijöitä, edustajia ja kaikkia kolmannen osapuolen tietopalveluja, kaikilta vaatimuksilta, menetyksiltä, kuluilta, vahingoilta ja suostut korvaamaan kustannukset (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, suorat, satunnaiset, välilliset, esimerkilliset ja epäsuorat vahingot) ja kohtuulliset asianajajapalkkiot, jotka johtuvat verkkosivustojemme tai sisällön väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, tai mistä tahansa tämän tietosuojakäytännön rikkomuksesta.