Uutta: Asuntosijoittajan kaupunkioppaat 2023

Asuntosijoittajan
Kaupunkioppaat 2023

Tutustu 9 suurimpaan kaupunkiin asuntosijoittajan näkökulmasta

Sijoitusoven perinteinen Kaupunkikatsaus on uudistunut. Tällä kertaa julkaisemme 9 laajempaa ja yksityiskohtaisempaa opasta Suomen asukasluvultaan suurimmista kaupungeista.

Oppaissa kaupungit kuvataan sekä kuntatasolla että postinumeroalueittain. Oppaat auttavat sinua analysoimaan kaupunkeja ja niiden alueita sekä tukevat sinua asuntosijoituspäätösten tekemisessä.

asuntosijoittajan kaupunkioppaat

Vertailussa Suomen 9 väkiluvultaan suurinta kaupunkia

Kaupunkikohtaiset analyysit postinumeroalueittain

Ainutlaatuista dataa Vuokraovi.comin tilastoista

Kaupunkien kunta- ja postinumerotason analyysit on koonnut MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro ja asiantuntija Niklas Aro.

Tätä kaikkea kaupunkioppaat sisältävät:

Kuntien välinen vertailu

Jokainen kaupunki on analysoitu 12 eri muuttujan avulla kuntatasolla. Kaupunkeja on vertailtu keskenään jokaisen muuttujan osalta. Kirjallinen kuvaus kaupunkien taloudellisesta ja väestönkehityksellisestä tilanteesta antaa kattavan kuvan kaupungin kehityssuunnasta.

Kaupunkien sisäinen kehitys postinumeroalueittain

Kaupunkioppaissa jokainen kaupunki on analysoitu postinumeroalueittain. Tämä antaa asuntosijoittajalle mielenkiintoista ja yksityiskohtaista näkemystä kaupungin sisäisestä kehityksestä. Sisäistä kehitystä kuvataan asukasmäärien, mediaanitulojen, väestönkehityksen, asuinrakennusalueiden, asuntojen hintojen sekä tehtyjen kauppojen lukumäärien valossa.

Ainutlaatuisia tilastoja Vuokraovi.comilta

Oppaisiin on sisällytetty myös tilastoja vuokramarkkinasta, jotka on kerätty Suomen Vuokranantajien ja Vuokraovi.comin Vuokramarkkinakatsauksesta. Näet, miten mm. markkinointiajat ja vapaiden vuokra-asuntojen ilmoitusten määrät ovat kehittyneet kaupungeissa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Mukana 9 suurinta kaupunkia

Kaupunkioppaat on laadittu yhdeksästä asukasluvultaan suurimmasta kaupungista. Mukana oppaissa Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti.

Postinumerokohtaiset tiedot

Asukasmäärät vuonna 2021

Väestönkehitys vuosien 2019-2022 välillä

Asukkaiden mediaanitulot vuonna 2021

Asuinrakennusalueet (kerrostalo- ja pientalovaltaiset alueet)

Yksiöiden neliöhinnat

Tehdyt vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen määrät

Kaupunkien kunta- ja postinumerotason analyysit on koonnut MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro ja asiantuntija Niklas Aro.

Aluetuntemus on asuntosijoittajan etu

Asuntosijoittajan tulee tuntea alue, jolle hän sijoittaa. Kaupunkitason tietämyksen lisäksi on oleellista tutustua mikromarkkinaan, eli sijoitusasunnon lähiympäristöön. Alueen yleinen taloudellinen kehitys ja väestönkasvu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sijoitusten tuottopotentiaaliin.

Siksi olemme koonneet 9 kaupunkiopasta helpottamaan asuntosijoittajan alueanalyysien tekoa. Oppaissa olemme avanneet kaupunkien sisäisen kehityksen postinumeroaluetasolla, kartoittaen eri aluiden asukasmääriä ja väestönkehitystä, yksiöiden hintatasoa, tehtyjen asuntokauppojen määrää, alueen asukkaiden mediaanituloja sekä kerrostalo- ja/tai pientalovaltaisuutta.

Tilaa asuntosijoittajan kaupunkioppaat sähköpostiisi ja tutustu sinua kiinnostavien alueiden taloudellisiin mittareihin!

Tilaa kaupunkioppaat sähköpostiin:

Tilaa kaupunkioppaat alta. Saat sähköpostin, jossa on linkki kaikkien kaupunkien oppaisiin.

Mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti.

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja asuntosijoittamisesta
  • Uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi

Liity Sijoitusoven sähköpostilistalle ja saat:

  • Ensimmäisenä tiedon uusista myyntiin tulevista kohteista
  • Hyödyllisiä vinkkejä ja oppeja sekä uusimmat katsaukset ja analyysit suoraan sähköpostiisi