Rekisteriseloste

Laatimispäivä:

21.3.2017

Rekisterinpitäjä:

Sijoitusovi.com
Kauppakatu 41 B 14
40100 Jyväskylä
info@nbinvestments.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jyri Lindén
Sijoitusovi.com
Kauppakatu 41 B 14
40100 Jyväskylä
info@nbinvestments.fi

Rekisterin nimi:

Sijoitusovi – sähköpostilista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Markkinointi potentiaalisille asiakkaille, asiakassuhteen hoitaminen, sähköinen asiakaspalvelu sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:

Sähköpostiosoite ja nimitiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietolähteinä ovat asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloitus henkilökohtaisessa tapaamisessa, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Asiakas-, tilaus- tai asiakasprospektisuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietojen omistajuus ei siirry rekisterinpitäjältä ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä sähköposteissa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.